Search results

 1. Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR / [kartografický dokument] Geografický ústav Československé akademie vědBrno ; Federální výbor pro životní prostředí Praha ; [odpovědný redaktor Milan Viturka]   .  Brno : Praha :  Geografický ústav ČSAV ; Federální výbor pro životní prostředí,  1992 . 1 atlas (ca 104 map)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A70/000
 2. Československá geografická literatura v roce 1986 : bibliografická ročenka / Miroslav Střída, Jana Runštuková, Věra Vaníčková ; vyd. Geografický ústav ČSAV, Brno   .  Brno :  Geografický ústav ČSAV,  1987 . 90 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 3. Fyzickogeografické hodnocení přírodních zdrojů Teplicka / Jan Přibyl [a kol.] ; vyd. Geografický ústav ČSAV, Brno   .  Brno :  Geografický ústav ČSAV,  1984 . 186 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 4. Geografická prognóza vlivu budování a provozu nových dolů na Frenštátsku na životní prostředí : SPZV II-7-4/02 / Antonín Buček a kol. ; vyd. Geografický ústav ČSAV, Brno   .  Brno :  Geografický ústav ČSAV,  1985 . 102 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 5. Geografické hodnocení současného stavu životního prostředí v oblasti výstavby nových dolů na Ostravsku : kontrolovatelná etapa cílového projektu základního výzkumu č. 616 / Antonín Buček a kol. ; vyd. Geografický ústav ČSAV, Brno   .  Brno :  Geografický ústav ČSAV,  1983 . 161 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 6. Geomorfologické členění ČSR : / Editor: Tadeáš Czudek   .  [Praha] :  Academia,  1972 . 137, [3] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E40/000
 7. K metodám ekonomicko-geografické regionalizace / editor Miroslav Macka   .  Brno :  Geografický ústav ČSAV,  1969 . 137 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 8. Mapy a atlasy pro plánovací praxi : sborník ze semináře / ed. Antonín Götz   .  Brno :  Geografický ústav ČSAV,  1989 . 94 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 9. Prognóza geografie v ČSR : (výchozí materiál GgÚ ČSAV pro 8.pětiletku) / vyd. Geografický ústav ČSAV, Brno   .  Brno :  Geografický ústav ČSAV,  1983 . 42 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 10. Teorie a metodologie socioekonomického potenciálu ČSR : dílčí úkol SPZV 11-7-1/03, I. etapa / Václav Toušek ; vyd. Geografický ústav ČSAV, Brno   .  Brno :  Geografický ústav ČSAV,  1982 . 57 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.