Search results

 1. České písně ze Slezských válek / k vydání přípravil Jiří Fiala   .  Olomouc :  Univerzita Palackého,  2001 . 332 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Dějiny města Olomouce v datech I : (do roku 1526) / Jiří Fiala   .  Olomouc :  Danal,  1995 . 238 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 3. Dobové české slovesné reflexe slezských válek / Jiří Fiala   .  Olomouc :  Univerzita Palackého, Filozofická fakulta,  2001 . 155 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 4. Chronologický přehled dějin české literatury nár. obrození / Jiří Fiala   .  Olomouc :  Univerzita Palackého,  1992 . 62 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 5. Moravský osvícenec J.V. Monse (1733-1793) / Jiří Fiala, Martina Nováková   .  Olomouc :  Monse : Univerzita Palackého,  2003 . 130 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Novina z francouzské krajiny : antologie čes. kramářských písní a lidových pamětí z doby napoleonských válek a Franc. revoluce / sest. a k vyd. připravil Jiří Fiala ; il. Jana Lochovská ; obálka, vazba a graf. úprava Dana Ťoupalíková   .  Praha :  Naše vojsko,  1989 . 239 s., [16] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D30/000
 7. Regulæ ad directionem ingenii = Pravidla pro vedení rozumu / René Descartes ; překlad Vojtěch Balík ; komentář Jiří Fiala   .  Praha :  OIKOYMENH,  2000 . 314 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E30/000
  kat. politologie a filozofie FF00/200
 8. Společnost a kultura : sociologické úvahy a eseje / Miloslav Petrusek ; uspořádal Jiří Fiala   .  Praha [i.e. Břeclav] :  Malovaný kraj,  2012 . 189 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 9. Univerzita v Olomouci (1573-2013) / Jiří Fiala ... [et al.]   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2013 . 189 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 10. Viator Pilsnensis, neboli, Plzeňský poutník : literárnímu vědci Viktoru Viktorovi k sedmdesátinám : kolektivní monografie / [k vydání připravili Václav Bok, Jiří Fiala a Helena Chýlová]   .  V Plzni :  Západočeská univerzita,  2012 . 351 s., [12] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.