Search results

 1. Celostní vnímání - tvar, zvuk, barva a gesto / Kateřina Dytrtová   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně,  2001 . 115 s., [57] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad F60/000
  kat. výtvarné kultury PF00/200
  volný výběr32/000
 2. Čas v různých druzích umění [rukopis] : rozdíly v chápání času a jejich odraz v edukativním prostředí / Klára Milsimerová   .  2010 . 131 l. [21] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Čas, prostor, hudba a výtvarné umění / Kateřina Dytrtová   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem,  2006 . 138 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
  sklad F50/000
  kat. výtvarné kultury PF00/400
  volný výběr33/010
 4. Čas, prostor, hudba a výtvarné umění / [rukopis] Kateřina Dytrtová   .  2004 . 140 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Design Úßtí / Michal & Zdena Kolečkovi (eds.) ; autoři textů: Kateřina Dytrtová, Michal & Zdena Kolečkovi, Tereza Nováková, Jaroslav Polanecký, Lenka Sýkorová, Romana Veselá, Dana Zikmundová   .  Ústí nad Labem : Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2015 . 115 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr21/000
 6. Exprese, vztahy a procesy / Kateřina Dytrtová, Martin Raudenský   .  V Ústí nad Labem : Fakulta umění a designu J.E. Purkyně ; Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, [2017]  ©2017 . 65 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A30/000
  kat. výtvarné kultury PF00/100
  volný výběr20/000
 7. Fenomén obrazu ve výtvarné výchově [rukopis] = Image phenomenon in art education / Alena Vyroubalová   .  2010 . 82 l., xx l. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Galerijní animace [elektronický zdroj] : studijní materiál KVV PF UJEP / Kateřina Dytrtová, Romana Hlavešová   .  [Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně : Občanské sdružení Rami],  2005 . 1 CD-ROM
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A20/000
 9. Haida : indiáni severozápadního pobřeží Kanady, využití tohoto tématu ve školní praxi [rukopis] / Jana Blumentritová   .  2008 . 97 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Hranice oboru : sborník kolokvia doktorského studia oboru výtvarná výchova : [katedra výtvarné kultury PF UJEP v Ústí nad Labem, 6.5.2010 / editoři Kateřina Dytrtová, Jitka Kratochvílová, Hana Pejčochová]   .  V Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem,  2010 . 94 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. výtvarné kultury PF00/300
  volný výběr30/000