Search results

 1. Přírodopis 8 : pracovní sešit vytvořený v souladu s RVP ZV. Biologie člověka / Eva Drozdová, Lenka Klinkovská, Pavel Lízal   .  Brno : Nová škola, s.r.o., 2018 . 71 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  PR - Kroufek Mgr.00/100
  volný výběr10/000
 2. Přírodopis : učebnice. Biologie člověka / Eva Drozdová, Lenka Klinkovská, Pavel Lízal   .  Brno : Nová škola, s.r.o., 2016 . 135 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  PR - Kroufek Mgr.00/100
  volný výběr10/000
 3. Soudobá česká antropologie : sborník referátů z IX. antropologických dnů v Brně 7.-9. září 1994 / editoři Vladimír Novotný, Eva Drozdová   .  Brno :  Masarykova univerzita,  1995 . 177 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000