Search results

 1. Alles Wesentliche der Geschichte aus Böhmens / Petr Čornej ; aus dem tschechischen Original übersetzt von: Gabriela Kalinová   .  Praha : Práh, [1992] . 46 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D01/000
  Alles Wesentliche der Geschichte aus Böhmens
 2. Česká literatura na předělu století / Petr Čornej ... [et al.]   .  Jinočany :  H & H,  2001 . 303 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B40/010
  kat. bohemistiky PF00/100
  volný výběr01/000
 3. Česká literatura na předělu století / Napsali M. Červinka, P. Čornej... [et al.] ; redigovala Jaroslava Janáčková   .  Jinočany :  H & H,  1991 . 151 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 4. Česká středověká šlechta / Josef Macek ; [doslov Petr Čornej]   .  Praha :  Argo,  1997 . 156 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
  kat. historie FF00/100
 5. České dějiny : výpravná historie českých zemí / Petr Čornej   .  Brno :  B4U : Jota,  2012 . 175 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 6. Český stát v době jagellonské / Petr Čornej   .  Praha ; Litomyšl :  Paseka,  2012 . 232 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 7. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 1, Pravěk a starověk / Miroslav Popelka, Veronika Válková   .  Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2016 . 143 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 1, Pravěk a starověk / Miroslav Popelka, Veronika Válková ; autor koncepce řady dějepisných učebnic Petr Čornej   .  Praha :  SPN - pedagogické nakladatelství,  2001 . 143 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 9. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 2, Středověk a raný novověk / Petr Čornej, Ivana Čornejová, František Parkan   .  Praha :  SPN - pedagogické nakladatelství,  2001 . 160 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 10. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 3, Novověk / Milan Hlavačka ; autor koncepce řady dějepisných učebnic Petr Čornej   .  Praha :  SPN - pedagogické nakladatelství,  2001 . 175 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100