Search results

 1. Jednota bratrská v prvním vyhnanství. (1548-1561) / sepsal Jaroslav Bidlo s podporou České akademie pro vědy, slovesnost a umění   .  V Praze : Bursík a Kohout, 1900 . xxxiv, 281 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 2. Korrespondence hraběte Václava Jiřího Holického ze Šternberka / sebral a k vydání upravil Václav Schulz   .  V Praze :  Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění,  1898 . 138 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 3. Kritické a exegetické příspěvky k Platonovým rozmluvám Faidros, Gorgias / Podává Jan Kvíčala   .  V Praze \\Praha\ :  Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění,  1896 . 373 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 4. Listy paní Kateřiny z Žerotína rozené z Valdštejna. I, Dopisy z roku 1631 a 1633 / vydal František Dvorský   .  V Praze :  Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění,  1894 . xi, 325 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 5. Památník na oslavu padesátiletého panovnického jubilea Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. : Vědecký a umělecký rozvoj v národě českém 1848-1898. Vědy lékařské / vydala Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění   .  V Praze :  Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění,  1898 . iv, 119 s., [3] l. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 6. Rozpravy České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. Třída III   .  Praha :  Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění,  1891-1935
  journal
 7. Rozpravy České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. Třída IIIRoč. 6 č. 3 1897   .  Praha :  Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění,  1891-1935
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad F00/100
 8. Sborník filologický. Sv. 10   .  Praha :  Česká akademie věd a umění,  1934-35 . 210 s.
  book
 9. Sborník filologický. Sv. 11   .  V Praze ; Praha :  nákladem České akademie věd a umění,  1936-1939 . 238 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B20/000
 10. Sborník filologický. Sv. 12   .  Praha :  Nakl. ČSAV,  1940-46 . 455 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.