Search results

 1. Auguste Comte : 150 let od smrti : sborník textů / Marek Loužek ... [et al. ; předmluva Václava Klause]   .  Praha :  CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku,  2008 . 131 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Auguste Comte a vytvoření sociologie / Irena Dubská   .  Praha :  ČSAV,  1963 . 86, [2] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 3. Auguste Comte : výbor z díla / [uspořádal M. Hutar]   .  [Praha] :  Vysoká škola politická ÚV KSČ,  1969 . 172 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 4. Konečná účinnost pozitivní filozofie / Auguste Comte   .  Auguste Comte.s. 113-124.
  article
 5. Masaryk a Comte / Fr. Fajfr   .  Kdyně :  Okresní sbor osvětový ve Kdyni,  1925 . 97 s.
  book
 6. Mißbrauch und Verfall der Vernunft : ein Fragment / Friedrich A. von Hayek ; herausgegeben von Viktor Vanberg   .  Tübingen :  Mohr Siebeck,  2004 . viii, 253 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  rakouská knihovna10/000
 7. O podstatě a důležitosti pozitivní filozofie / Auguste Comte   .  Auguste Comte.s. 103-112.
  article
 8. Sociologie / August Comte ; de výtahu J. Rigova přeložil R. Brejcha ; dle originálu doplnil a nově zpracoval E. Chalupný   .  Praha :  Orbis,  1927 . 466 s., 1 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 9. Výbor z díla / Auguste Comte ; Uspoř. Miroslav Hutar, [který také naps.] předml   .  Praha :  Vysoká škola politická Ústředního výboru Komunistické strany Československa,  1969 . 172, [1] s.
  book