Search results

 1. Aktuální výzvy evropského integračního procesu / Ladislav Cabada a kolektiv   .  Plzeň :  Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,  2010 . 295 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/200
 2. Balkánské komunismy / Ladislav Cabada a Markéta Kolarčíková   .  Praha : Libri, 2016 . 234 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Bezpečnostní, zahraniční a evropská politika Visegrádské skupiny / Ladislav Cabada, Šárka Waisová a kol.   .  Praha : Togga : Metropolitan University Prague Press, 2018 . 309 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Český stranický systém 1890-1939 / Ladislav Cabada   .  V Plzni :  Západočeská univerzita,  2000 . 100 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 5. Český stranický systém ve 20. století / Ladislav Cabada, David Šanc   .  Plzeň :  Aleš Čeněk,  2005 . 223 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 6. Etika a mezinárodní politika : postmoderní státy jako nositelé kantovské etiky / Šárka Waisová, Ladislav Cabada   .  Plzeň :  Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,  2009 . 235 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 7. Evropa národů, patriotů a integrace / Přemysl Rosůlek, Ladislav Cabada   .  Dobrá Voda :  Aleš Čeněk,  2002 . 166 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/200
  volný výběr10/000
 8. Evropa regionů / Ladislav Cabada a kolektiv   .  Plzeň :  Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,  2009 . 223 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr20/000
 9. Intelektuálové a idea komunismu v českých zemích 1900-1939 / Ladislav Cabada   .  Praha :  Institut pro středoevropskou kulturu a politiku,  2000 . 197 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 10. Komparace politických systémů III. / Ladislav Cabada, Vladimíra Dvořáková a kol.   .  V Praze :  Vysoká škola ekonomická, Fakulta mezinárodních vztahů,  2000 . 252 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E20/010
  kat. politologie a filozofie FF00/100