Search results

  1. České filozofické myšlení ve třicátých letech našeho století : sborník referátů z konference / red.: Jiří Gabriel, Helena Bretfeldová   .  Brno :  Univerzita J. E. Purkyně Brno,  1989 . 191 s.
    Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
    kat. politologie a filozofie FF00/100