Search results

 1. Codex gigas - Ďáblova bible : tajemství největší knihy světa / Kamil Boldan ... [et al.]   .  Praha :  Národní knihovna České republiky,  2007 . 121 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Jenský kodex / Kamil Boldan   .  [Praha] :  Gallery,  2009 . 2 sv.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A10/000
  volný výběr10/000
 3. Libri catenati Egrenses : knihy a knihovna chebských františkánů v pozdním středověku a raném novověku / k vydání připravili Kamil Boldan a Jindřich Marek   .  Praha :  Národní knihovna České republiky,  2013 . 358 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 4. Nebeský žebřík : pozdně středověké modlitební knihy ze sbírek Národní knihovny ČR / editor Jindřich Marek ; autoři Milada Studničková, Kamil Boldan, Renáta Modráková   .  V Praze : Scriptorium, 2019 . 161 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 5. Počátek českého knihtisku / Kamil Boldan   .  Praha : Scriptorium, 2018 . 317 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Rekonstrukce knihovny Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic : katalog inkunábulí roudnické lobkovické knihovny / Kamil Boldan, Emma Urbánková   .  Praha :  Národní knihovna České republiky,  2009 . 902 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 7. Studie o rukopisech. XXIX, 1992 / Redig. Kamil Boldán, Antonín Kostlán, Stanislav Petr   .  Praha :  Národní knihovna : Ústřední archiv Československé akademie věd,  [1992] . 205 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
  kat. historie FF00/100
 8. Úřední jednolistové tisky jagellonského věku / Kamil Boldan   .  Praha : Národní knihovna České republiky, 2016 . 176 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 9. Záhada Kroniky trojánské : počátek českého knihtisku / Kamil Boldan   .  Praha :  Národní knihovna ČR,  2010 . 66 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. bohemistiky PF00/100
  volný výběr10/000