Search results

 1. Frekvenční slovník češtiny / [zpracoval autorský tým pod vedením Františka Čermáka a Michala Křena ; autorský tým Renata Blatná ... et al.]   .  Praha :  Lidové noviny,  2004 . 595 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. bohemistiky PF00/100
  volný výběr02/010
 2. Jak využívat Český národní korpus : / zpracoval tým pracovníků Ústavu Českého národního korpusu FF UK pod vedením Františka Čermáka a Renaty Blatné   .  Praha :  Lidové noviny,  2005 . 179 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. bohemistiky PF00/100
  volný výběr01/000
 3. Korpusová lingvistika - stav a modelové přístupy / František Čermák (ed.), Renata Blatná (ed.)   .  Praha :  NLN, Nakladatelství Lidové noviny : Ústav Českého národního korpusu,  2006 . 358 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr11/000
 4. Manuál lexikografie / editoři František Čermák, Renata Blatná ; [autorský kolektiv Renata Blatná ... [et al.]]   .  Jinočany :  H & H,  1995 . 283 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B41/000
  kat. bohemistiky PF00/100
  volný výběr01/000
 5. Současné germánské jazyky = Sovremennyje germanskije jazyki / V.P. Berkov ; překlad Renata Blatná   .  Praha :  Karolinum,  2002 . 323 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 6. Víceslovné předložky v současné češtině / Renata Blatná   .  Praha :  NLN, Nakladatelství Lidové noviny :  2006 . 351 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. bohemistiky PF00/100
  volný výběr11/000