Search results

 1. Africká minulost : kroniky od dávnověku po moderní dobu / Basil Davidson ; z anglického originálu The African Past, vydaného ... , přeložili Gustav Bernau, Ivan Hrbek a František Jungwirth, doslov napsali Josef Wolf a Ivan Hrbek   .  Praha : Orbis, 1972 . 260 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 2. Lidská komedie / William Saroyan ; Z angl. přel. Gustav Bernau ; Předml. Josef Jařab   .  Praha :  Odeon,  1983 . 228 s.
  book
 3. Lidská komedie : [román] / W[illiam] Saroyan ; [z originálu The human comedy přeložil G. Bernau]   .  V Praze :  Práce,  1947 . 214-[IV] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 4. Mlčící pevnina : dobývání Antarktidy / William H. Kearns & Bewerley Britton ; z anglického originálu The silent continent ... přeložil, dodatkem a vysvětlivkami doplnil Gustav Bernau   .  Praha : Svobodné slovo : Melantrich, 1958 . 282 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 5. Mount Everest : historie dobývání nejvyšší hory světa / Karl M. Herrligkoffer ; z německého originálu Mount Everest ... přeložil Gustav Bernau   .  Praha : Olympia, 1976 . 203 stran, 48 nečíslovaných stran obrazových příloh
  Mount Everest
 6. Přestupní stanice / Ellery Queen ; [přeložil Gustav Bernau ; doslov napsal Josef Škvorecký]   .  Praha :  Mladá fronta,  1968 . 244 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000