Search results

 1. Česká korespondence se Lvem Thunem / Připr. Ladislav Kubík   .  Praha :  Horizont,  1970 . 220, [1] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B20/000
 2. Dolní Zálezly v minulosti a současnosti / Věra Hladíková   .  [Dolní Zálezly] :  Dolní Zálezly,  2006 . 104 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 3. Historický sborník Ústecka 1971   .  Praha :  Horizont,  1972, [na tit. listu chybně] 1971 . 163, [1] s.
  book
 4. Katalog listin a listů archívu města Ústí nad Labem / Ladislav Dušek   .  Praha :  Horizont,  1971 . 38, [2] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E20/000
  kat. historie FF00/100
 5. Mapy Ústecka ukryté v archívech : katalog výstavy konané ve dnech 28.4.-9.5.2008 při příležitosti Dnů vědy a umění Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / [Tomáš Dolanský a kolektiv]   .  V Ústí nad Labem :  Fakulta životního prostředí UJEP,  2008 . 14 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr01/000
 6. Němci v českých zemích = Deutschen in den böhmischen Ländern   .  Ústí nad Labem :  Albis international,  2004 . 89 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Němci v českých zemích = Die Deutschen in den böhmischen Ländern   .  Ústí nad Labem :  Albis International pro Muzeum města Ústí nad Labem, Společnost pro dějiny Němců v Čechách, Ústav slovansko-germánských studií FF UJEP a Archiv města Ústí nad Labem,  2013 . 133 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 8. Obyvatelstvo města Ústí nad Labem do konce 18. století : Na základě matrik / Ladislav Dušek   .  Ústí nad Labem :  Severočeské nakladatelství,  1974 . 69, [2] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 9. Tolerance proti intoleranci = Toleranz gegen Intoleranz : přehled odborných aktivit k česko-německým vztahům : Univerzita J. E. Purkyně, Muzeum města a Archiv města Ústí nad Labem : 1990-2003 / [sestavila Kristina Kaiserová ; překlad do němčiny Eva Krovová a Monika Jiterská]   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně,  2004 . 68 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr10/000
 10. Ústecký sborník historický   .  Ústí nad Labem :  Ústí nad Labem :  Ústí nad Labem :  Ústí nad Labem :  ONV a Okresní archiv v Ústí nad Labem  Muzeum města Ústí nad Labem  Albis international  Universita J.E. Purkyně, Ústav humanitních studií  [1966]-
  Ústecký sborník historický