Search results

 1. Adaptace ČR na členství v EU a komparace s ostatními kandidátskými zeměmi : [rukopis] Petr Pěkný   .  2005 . 50 s., 2 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Adaptace Finska na členství v Evropské unii [rukopis] / Martina Vondroušová   .  2005 . 67 s., 10 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Adaptace Irska na členství v Evropské unii : [rukopis] Bogdan Nicolae Ciomaga   .  2004 . 54 s., 5 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Adaptace Španělského království na členství v EU : [rukopis] Gabriela Poršová   .  2005 . 56 s., 9 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Aktuální tendence mezinárodního obchodu v podmínkách globalizace světové ekonomiky : [rukopis] Lucie Králová   .  2006 . 70 l., 2 l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Analýza exportních rizik a nástroje pro jejich minimalizaci na příkladu vývozu do východoasijské země : [rukopis] Petr Olexa   .  2001 . 65 s., 5 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Analýza exportu jabloneckého okresu : [rukopis] Klára Veseloušová   .  2003 . 60 s., 4 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Analýza exportu na příkladu vybrané firmy : [rukopis] Klára Veseloušová   .  2005 . 91 s., 5 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C01/000
  book
 9. Analýza nákladového zatížení českých dopravců a změny podmínek podnikání v oblasti mezinárodní silniční dopravy : [rukopis] Jana Ulbrichová   .  2004 . 62 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Analýza odbytu českého chmele se zaměřením na vybraná teritoria : [rukopis] Lenka Urbanová   .  2006 . 90 l., 7 l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100