Search results

 1. Doporučený systém protierozní ochrany v procesu komplexních pozemkových úprav : metodika / Miroslav Dumbrovský a kol. ; vyd. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Praha   .  Praha :  Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,  1995 . 55 s., 28 s. obr. a tab. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 2. Hlavní zásady pro odběr a vyhodnocování kvality povrchových vod odtékajících ze zemědělsky využívaných povodí : Metodická pomůcka / Jiří Gergel, Jan Jindra, Mojmír Soukup, Jiří Stara ; [vyd.] Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha   .  Praha :  Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,  1994 . 25 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
  volný výběr01/000
 3. Hospodaření s vodou : monotematické číslo / vyd. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Praha   .  Praha :  Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,  1991 . 90 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 4. Kultivace a rekultivace půd / [vyd.] Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha   .  Praha :  Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,  1994 . 198 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D30/000
  volný výběr01/000
 5. Látkový transport z plošných zdrojů v České republice : monografie / Vladimír Jurča, Jaromír Damaška, Helena Damašková ; vyd. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Praha   .  Praha :  Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,  1997 . 1 sv. (růz. stránkování)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  book
 6. Meliorace včera, dnes a zítra : sborník vybraných příspěvků z celostátního semináře pořádaného u příležitosti 50. výročí založení ústavu : 1. dubna 2004, Průhonice u Prahy   .  Praha :  Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,  2004 . 224 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr01/000
 7. Metodické pokyny pro revitalizaci potoků / Petr Ehrlich ; vyd. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Praha   .  Praha :  Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,  1996 . 67 s., 1 list vol. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  book
 8. Metodický návod pro pozemkové úpravy a související informace / Miroslav Dumbrovský, Jaromír Mezera... [et al.] ; Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha   .  Praha :  Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,  2000 . 188 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  book
 9. Metodika studie širších územních vazeb ochrany půdy a vody v komplexních pozemkových úpravách / Jana Uhlířová, Václav Mazín a kol.   .  Praha :  VÚMOP,  2005 . 30 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr01/000
 10. Monitoring jakosti závlahové vody : metodika / Josef Zavadil ; Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha   .  Praha :  Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,  1999 . 52 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  book