Search results

  1. Hodnocení revitalizačních postupů na antropogenních půdách / [rukopis] Josef Švec   .  2004 . 110 s., 25 s. graf. a fot. příl.
    Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
    sklad C00/100
  2. Rekultivace lomu Most-Ležáky / Josef Švec   .  Těžba a její dopady na životní prostředí.Těžba a její dopady na životní prostředí II.s. 94.
    article