Search results

 1. Agroenergetika a její uplatnění ve výuce : závěrečná zpráva / J. Vráblíková, M. Farský, J. Pájtík, M. Šoch ; vyd. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem. Fakulta životního prostředí   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně,  1996 . 1 sv. (růz. stránkování)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D00/300
 2. Agroturistika na farmě Babiny II - problematika koňských stezek v krajině [rukopis] : (návrh trasy) : diplomová práce / Lucie Jandová   .  2002 . 95 s., 18 s. text. a obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Ekologické zásady chovu hospodářských zvířat : (studijní zpráva) / Bohuslav Čermák, Miloslav Šoch ; vyd. Ústav zemědělských a potravinářských informací, Praha   .  Praha :  Ústav zemědělských a potravinářských informací,  1997 . 43 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
 4. Ekologické zemědělství jako příspěvek k udržitelnému rozvoji / Lucie Prchalová   .  2016 . 89 listů, [24] nečíslovaných listů příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Chov hospodářských zvířat v období 18.-20. století / Miloslav Šoch ; vyd. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně,  1995 . 85 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 6. Metodika ochrany půdy tvorbou a udržováním trvalých travních porostů a optimalizace rekultivačních postupů v antropogenně zatížené krajině regionu Podkrušnohoří / Jaroslava Vráblíková, Petr Vráblík, Miloslav Šoch, Miroslava Blažková, Michal Řehoř, Pavel Schmidt, Eliška Wildová   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, 2018 . 103 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr50/000
 7. Modelové řešení revitalizace průmyslových regionů uplatněním dostupné palety bioalginátů = Model resolution of the industrial districts revitalisation by using of the accessible bioalginates spectrum / Miloslav Šoch, Bohuslav Vostoupal, Jaroslava Vráblíková, Jana Šťastná   .  Podkrušnohorská pánev - revitalizace a resocializace.s. 55-61.
  article
 8. Porovnání vazného a volného systému chovu z hlediska welfare dojnic [rukopis] / Iva Chudobová   .  2008 . 101, XVIII, [3] l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Posouzení vybraného chovu norků a lišek z hlediska welfare (se zaměřením na behaviorální aspekty) / [rukopis] Iva Maruščáková   .  2005 . 51 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Přirozené partnerství člověka a koně [rukopis] / Jana Kubíková   .  2007 . 93 l., [29] l. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.