Search results

 1. Energetika a životné prostredie / Juraj Ladomerský...[et al.]   .  Zvolen :  Technická univerzita v Liberci,  2000 . 255 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 2. Environmentálne impakty a analýzy ropných látok / Juraj Ladomerský, Dagmar Samešová   .  Zvolen :  Technická univerzita v Liberci,  2001 . 82 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Experiment možnosti využitia výluhu vermikompostu na dekontamináciu pôdy znečistenej impregnačným olejom = Experimental using of the vermicompost extract for decontamination of soil polluted with impregnating oil / Juraj Ladomerský ... [et al.]   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 2 (2008), s. 28-33.
  article
 4. Koncentrácie kovov v okolí malej spaľovne odpadov = Metal concentrations in surrounding of small waste incineration plant / Emília Hroncová, Juraj Ladomerský   .  Studia oecologica.Roč. 3, č. 2 (2009), s. 89-96.
  article
 5. Kvalita životného prostredia : medzinárodná vedecká konferencia Les - drevo - životné prostredie '97 : zborník : 8.-11. september 1997. Sekcia č. 9 / ed. Juraj Ladomerský ; vyd. Technická univerzita, Zvolen   .  Zvolen :  Technická univerzita v Liberci,  1997 . 171 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 6. Straty v starých environmentálnych záťažiach a možné prínosy z ich spracovania = Losses in the old environmental loads and potential contributions from their treatments / Emil Nosáľ, Juraj Ladomerský   .  Podkrušnohorská pánev - revitalizace a resocializace.s. 62-68.
  article
 7. Technológia ovzdušia a spracovanie odpadov : návody na cvičenia / Dagmar Samešová, Juraj Ladomerský ; vyd. Technická univerzita, Zvolen   .  Zvolen :  Technická univerzita v Liberci,  1995 . 100 s., 31 s. text. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000