Search results

 1. Adsorpce organických barviv z vodných roztoků na pevných sorbentech / [rukopis] Pavel Šedivý   .  2004 . 47 s., 10 s. graf. a tab. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Adsorption-induced enhancement of the differential pulse polarographic peak of Eu in the presence of natural organic matter: a comparison of different humic substances = Zvýšení píku Eu v diferenční pulzní polarografii v důsledku adsorpce za přítomnosti přírodních organických látek: srovnání různých huminových látek / Pavel Janoš, Jiří Štojdl   .  Studia oecologica.Roč. 3, č. 2 (2009), s. 77-83.
  article
 3. Analýza postupu (rozptylu) vlečky z požáru provozu UP2 ve Spolchemii dne 21.11.2002 a její možný vliv na změny v chemickém složení půdy a vegetace : (grant města Ústí nad Labem) : závěrečná zpráva projektu / Martin Novák ... [et al.]   .  [Ústí nad Labem :  FŽP UJEP,  2003] . Nestr.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D00/100
 4. Aplikace chromatografických metod pro monitoring EDTA ve vodách / Magdaléna Dzurková   .  2019 . 71 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Biologické metody odstraňování polutantů z odpadních vod / [rukopis] Martin Kozma   .  2005 . 61 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Biosorpce - odstraňování těžkých kovů z vod pomocí dřevěných pilin [rukopis] / Michala Holubová   .  2007 . 95 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Biosorpce organických barviv [rukopis] / Zuzana Stehlíková   .  2009 . 112 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Biosorpce syntetických barviv na piliny: Kinetická studie [rukopis] / Lenka Smetanová   .  2010 . 98 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Biosorpce těžkých kovů na piliny ve vícesložkových systémech [rukopis] / Anna Semerádtová   .  2010 . 73 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Čím se zabývá environmentální analytická chemie / Pavel Janoš   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně, Fakulta životního prostředí,  2014 . 55 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  FŽP - KECHT - Slavomír Adamec, Ing.00/100
  sklad F690/000
  volný výběr91/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.