Search results

 1. Alternativní metody testování toxicity chemických látek a jejich směsí : sborník semináře 26.-27.4. 2006 : konferenční prostory společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o., Chrudim - Píšťovy. 2 / [editoři Miloň Tichý, Olga Halousková ; pořádající organizace Státní zdravotní ústav, Centrum pracovního lékařství ... et al.]   .  [Chrudim] :  Vodní zdroje Ekomonitor,  2006 . 76 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr01/000
 2. Alternativní metody testování toxicity chemikálií : sborník semináře 27.-28.4. 2005 : konferenční prostory společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o., Chrudim - Píšťovy. [editoři Miloň Tichý, Olga Halousková ; pořádající organizace Státní zdravotní ústav, Centrum pracovního lékařství ... et al.]   .  [Chrudim] :  Vodní zdroje Ekomonitor,  2005 . 85 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr01/000
 3. Analytická data a jejich využití v praxi : sborník konference : 20.-21.3.2002, Juniorcentrum Seč / ed. Ivan Koruna, Monika Jankovská, Olga Halousková ; Vodní zdroje Ekomonitor   .  Praha :  Vydavatelství VŠCHT,  2002 . 176 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  book
 4. Biodegradace IV : sborník semináře : 8.-9.3.2000, Juniorcentrum Seč / ed. Olga Halousková ; vyd. Vodní zdroje Ekomonitor, Chrudim   .  Praha :  Vydavatelství VŠCHT,  2000 . 153 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  book
 5. Biodegradace V : sborník konference : 7.-8.3.2001, Juniorcentrum Seč / ed. Olga Halousková ; vyd. Vodní zdroje Ekomonitor, Chrudim   .  Praha :  Vydavatelství VŠCHT,  2001 . 139 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  book
 6. Ekoanalytika 2001 : testy toxicity : sborník konference : 12.-13.6.2001, Juniorcentrum, Seč u Chrudimi / ed. Vladimír Kočí, Zdeněk Čížek, Olga Halousková ; vyd. Vysoká škola chemicko-technologická, Praha   .  Praha :  Vysoká škola chemicko-technologická,  2001 . 197 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  book
 7. Inovativní in-situ sanační technologie : (chemické a biologické metody) : sborník konference : 16.-17.10.2007 Hotel Jehla, Žďár nad Sázavou / [pořádající organizace Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí ... et al. ; editor sborníku Martin Kubal, Miroslav Černík, Olga Halousková]   .  Chrudim :  Vodní zdroje Ekomonitor,  c2007 . 107 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D00/010
  volný výběr01/000
 8. Nelegální sklady chemických látek : právní předpisy, zkušenosti, řešení : sborník pracovního semináře : 25.-26. dubna 2007, Litomyšl / VŠCHT Praha [Fakulta technologie ochrany prostředí a Vodní zdroje] Ekomonitor, [pořádající organizace ; editor sborníku Martin Kubal, Jiří Burkhard, Olga Halousková]   .  Chrudim :  Vodní zdroje Ekomonitor,  c2007 . 97 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  Nelegální sklady chemických látek
 9. Oxidační a redukční metody odstraňování ekologických zátěží : sborník konference : 4.-5. října 2006 [Nové Město na Moravě / editor sborníku: Jiří Burkhard, Olga Halousková]   .  Chrudim :  Vodní zdroje Ekomonitor,  2006 . 127 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  Oxidační a redukční metody odstraňování ekologických zátěží
 10. Plastové odpady : recyklace, zneškodnění : sborník semináře : 24.-25.11.1999, Juniorcentrum Seč / ed. Olga Halousková ; vyd. Vysoká škola chemicko-technologická, Praha   .  Praha :  Vysoká škola chemicko-technologická,  1999 . 88 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  book