Search results

 1. Algoritmy v hudební nauce a harmonii / Mikuláš Popovič   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně,  2001 . 112 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr93/000
 2. Cantus choralis '01 : mezinárodní sympozium o sborovém zpěvu / [odpovědný redaktor Mikuláš Popovič]   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně Ústí n. L.,  2001 . 100 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 3. Doc. PaedDr. Mikuláš Popovič, CSc - hudební pedagog [rukopis] / Michal Kužela   .  2010 . 61 l. [7] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Harmonický materiál k doprovodu lidové písně / Mikuláš Popovič   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1986 . 127 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad F10/000
 5. Harmonický materiál k doprovodu lidové písně / Mikuláš Popovič   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1975 . 127 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr40/000
 6. Harmonie cikánských písní / [rukopis] Markéta Válková   .  1999 . 93 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Hudební nauka : příručka ke studiu / Mikuláš Popovič   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně Ústí n. L.,  2003 . 100 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr43/000
 8. Hudební výchova dětí předškolního věku : skripta pro posl. pedag. fakulty Univ. Karlovy. Díl 3, Doprovody písní pro děti předškolního věku / Miloš Kodejška ; Mikuláš Popovič   .  Praha :  Karolinum,  1991 . 91 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 9. K problematice doprovodu lidové písně / Mikuláš Popovič, Kateřina Šimková   .  V Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně, Pedagogická fakulta,  2001 . 57 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr93/000
 10. K problematice doprovodu lidové písně / Mikuláš Popovič   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně,  1993 . 59 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.