Search results

 1. 50 let didaktiky fyziky v ČR : sborník příspěvků z konference : [Brno 13. a 14. září 2007 / editor Oldřich Lepil]   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2007 . 207 s.
  book
 2. Absolvent základní školy : sborník z pracovního semináře konaného dne 20.–21. června 2007 na Pedagogické fakultě MU / editoři Josef Maňák a Tomáš Janík   .  Brno :  Masarykova univerzita pro Centrum pedagogického výzkumu PdF MU,  2007 . 274 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 3. Alternativní metody a postupy / Josef Maňák a kol.   .  Brno :  Masarykova univerzita,  1997 . 90 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  PR - Čepičková dr.00/100
  volný výběr61/000
 4. Analysing genre: the colony text of UNESCO resolutions / Olga Dontcheva-Navratilova   .  Brno :  Masaryk University,  2009 . 163 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 5. Analýza školních vzdělávacích programů a vyučovacího procesu na základních školách praktických v České republice / Soňa Chaloupková   .  Brno :  Masarykova univerzita,  2011 . 232 s.
  Analýza školních vzdělávacích programů a vyučovacího procesu na základních školách praktických v České republice
 6. Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků / Lenka Gulová a kol.   .  Brno :  Masarykova univerzita,  2010 . 223 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Antologie z etiky. I / Jiří Sedlák, Ivan Hodovský   .  Brno :  Masarykova univerzita,  1993 . 162 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad F60/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 8. Aspekte des Hochschulfachs Methodik und Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache im Überblick / Věra Janíková, Monika Michels-McGovern   .  Brno :  Masarykova univerzita,  2000 . 97 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. germanistiky FF (mediotéka)00/400
 9. Audiovizuální edukace jako součást mediální výchovy / Jana Krátká, Patrik Vacek   .  Brno :  Masarykova univerzita,  2008 . 83 s.
  Audiovizuální edukace jako součást mediální výchovy
 10. Autonomní učení a lexikální strategie při osvojování cizích jazyků : teoretická východiska, doporučení pro praxi, styly a strategie učení, lexikální strategie v teorii a výzkumu / Věra Janíková   .  Brno :  Masarykova univerzita,  2007 . 210 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
  kat. germanistiky FF (mediotéka)00/100
  volný výběr10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.