Search results

 1. 1. mezinárodní konference Nové trendy ve zdravotnických vědách [elektronický zdroj] : 16. října 2013 / [editor Karel Hrach]   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně, Fakulta zdravotnických studií,  2013 . 1 CD-ROM
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A10/000
 2. Aplikace analýzy přežívání na data o nezaměstnanosti v Ústeckém kraji : [rukopis] Aleš Najmann   .  2005 . 57 s., 18 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Aplikace statistických metod v podnikatelské praxi [rukopis] = Application of statistical methods in business praxis / Jakub Jireš   .  2008 . 51 l., 45 l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Data o nezaměstnanosti - využití regresních metod : [rukopis] Jan Robek   .  2006 . 69 l., 23 l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Data o nezaměstnanosti - využití statistických testů chí-kvadrát [rukopis] = Unemployment data - statistical use of chi-square testing / David Tomasch   .  2007 . 38 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Detekce problematických mikroregionů [rukopis] = Detection of problematic microregions / Jana Gabčanová   .  2009 . 67, [13] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Elektronické obchodování a predikce jeho rozvoje v integrované Evropě : [rukopis] Tomáš Psika   .  2002 . 80 s., 16 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Financování franchisingu [rukopis] / Lucie Veselá   .  2010 . 51 l., [11] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Implementace metodologie Six Sigma do výrobní společnosti : [rukopis] Jana Stehlíková   .  2006 . 55 l., 1 l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Laboratorní měření ve fyzioterapii II : analýza dat ve studiích zaměřených na dolní končetinu / Miroslav Tichý, Eva Buchtelová, Zdeněk Čeřovský, Lucie Dončevová, Karel Hrach, Marek Jelínek   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, 2015 . 89 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000