Search results

 1. Aktuální otázky výuky chemie IX. : mezinárodní konference o výuce chemie : sborník přednášek / Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové ; [editor Martin Bílek]   .  Hradec Králové :  Gaudeamus,  2000 . 244 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 2. Analýza faktorů ovlivňujících motivaci k učení žáků vybraných ZŠ a gymnázií v Ústeckém kraji [rukopis] / Jitka Klofcová   .  2012 . 52 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Analýza využívání materiálních didaktických prostředků zaměřených na prevenci drogových závislostí na ZŠ [rukopis] / Barbora Havránková   .  2011 . 71 l. [9] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Audio-vizuální didaktická technika ve výuce na prvním stupni ZŠ [rukopis] / Iva Kofránková   .  2013 . 96 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Cvičebnice vybraných metod pedagogického výzkumu [elektronický zdroj] / Pavel Doulík, Jiří Škoda, Martin Bílek   .  Ústí nad Labem :  Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně,  2015 . 1 CD-ROM
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A20/000
 6. Didaktika chemie : výzkum a vysokoškolská výuka / Martin Bílek   .  Hradec Králové :  Miloš Vognar - M&V,  2003 . 143 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Finanční gramotnost v širším vzdělávacím kontextu [rukopis] / Pavlína Bubeníková   .  2013 . 62 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Chemie krok za krokem / Martin Bílek, Jiří Rychtera   .  Praha :  Moby Dick,  1999 . 198 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr01/000
 9. Chemie na každém kroku / Martin Bílek, Jiří Rychtera   .  Praha :  Moby Dick,  2000 . 190 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr00/100
 10. ICT ve výuce chemie : studijní materiály pro realizaci volitelného modulu P v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání / Martin Bílek   .  Hradec Králové :  Gaudeamus,  2005 . 119 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr30/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.