Search results

 1. Aktuální pojetí výuky českého jazyka na 1. stupni základních škol pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami / Tereza Švandová   .  2023 . 88 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Analýza postojů žáků pátých ročníků k matematice na různých typech základních škol / Václav Matějček   .  2022 . 73 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Bee-Bot ve výuce matematiky v 1. třídě základní školy [rukopis] / Lucie Vyskočilová   .  2023 . 87 l.
  book
 4. Finanční gramotnost u žáků základní školy praktické / Eva Slánská   .  2023 . 75 listů, 2 nečíslované listy příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Finanční gramotnost žáků 1. stupně ZŠ Dana Suková   .  2023 . 81 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Inkluze na málotřídní škole / Zuzana Bergerová   .  2023 . 77 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Manipulativní činnosti při rozvoji předmatematických představ dětí předškolního věku / Kateřina Tomešová   .  2023 . 68 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Matematika v mezipředmětových vztazích na 1. stupni ZŠ [rukopis] / Marie Dušková   .  2023 . 107
  book
 9. Možnosti kooperativního učení ve vyučovacích hodinách matematiky na 1.stupni ZŠ [rukopis] / Barbora Kolorosová   .  2023 . 116 l.
  book
 10. Možnosti rozvoje finanční gramotnosti u dětí předškolního věku ze sociokulturně znevýhodněného prostředí / Veronika Chlubnová   .  2023 . 130 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.