Search results

 1. Analýza sítě sociálních služeb na Podbořansku / Veronika Pleskačová   .  2022 . 48 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Bariéry pěstounské péče pohledem pěstounů a pracovníků v oblasti náhradní rodinné péče / Tomáš Langhammer   .  2023 . 58 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Bariéry poskytování paliativní a hospicové péče pohledem pracovníků vybraných hospiců Ústeckého kraje / Hedvika Navarová   .  2023 . 49 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Case management v práci s osobami s duševním onemocněním / Kateřina Konyová   .  2021 . 68 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Case management, profesionální metoda sociální práce, využívaná v oblasti sociálně právní ochrany dětí / Melanie Horčičková   .  2021 . 54 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Legislativní podpora osob se zdravotním postižením a dopady její novelizace v regionálním měřítku / Helena Dvořáková   .  2022 . 60 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Možnosti standardního bydlení pro obyvatele vybraných sociálně vyloučených lokalit v České Kamenici / Kateřina Kodymová   .  2023 . 46 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Osoby bez přístřeší na Mostecku / Pavlína Venclová   .  2021 . 62 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Postoje sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách k vybraným standardům kvality sociálních služeb v Domově se zvláštním režimem Terezín / Michal Petrželka   .  2023 . 48 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Recidiva a reintegrace osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody pohledem zaměstnanců vězeňské služby / Hana Hrubínová   .  2023 . 49 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.