Search results

 1. Adsorbenty na bázi alkalicky aktivovaných aluminosilikátových materiálů pro odstraňování těžkých kovů z důlních vod [rukopis] / Eliška Svobodová   .  2021 . 76
  book
 2. Aktivita půdních mikroorganismů po aplikaci organických hnojiv pro pěstování ozdobnice [rukopis] / Lenka Schmiedová   .  2022 . 81 l. (103007 znaků)
  book
 3. Analýza nižších karboxylových kyselin v kapalných produktech pyrolýzy vybraných druhů biomasy [rukopis] / Daniel Malý   .  2023 . 80
  book
 4. Analýza produktů pyrolýzy odpadních surovin pomocí pokročilé plynové chromatografie [rukopis] / Hana Burdová   .  2023 . 65 l. 55 přílohy
  book
 5. Analýza znečištění v sedimentech historických koryt řeky Bíliny [rukopis] / Nikol Suková   .  2023 . 53 l. (73 935 znaků)
  book
 6. Analýza životního cyklu Cup to go [rukopis] / Josef Krčil   .  2023 . 112 l.
  book
 7. Čisté technologie [rukopis] / Vít Kramář   .  2023 . 52
  book
 8. Efektivní využití potravinového odpadu v potravinářském závodě [rukopis] / Tomáš Sláma   .  2021 . 63 l. (80456 znaků)
  book
 9. Elektrochemická charakterizace materiálů na bázi uhlíku [rukopis] / Petr Mazač   .  2021 . 58 (68 524)
  book
 10. Charakterizace morfologie Miscanthus x giganteus [rukopis] / Jana Vondráčková   .  2023 . 94 l.
  book

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.