Search results

 1. Panovnická reprezentace v písemné kultuře ve středověku : sborník prací k životnímu jubileu profesora Ivana Hlaváčka / Marie Bláhová, Mlada Holá, Klára Woitschová (ed.)   .  Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021 . 1 online zdroj (385 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  computer file
 2. Panovnická reprezentace v písemné kultuře ve středověku : sborník prací k životnímu jubileu profesora Ivana Hlaváčka / Marie Bláhová, Mlada Holá, Klára Woitschová (ed.)   .  Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021 . 385 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 3. Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví / Marie Bláhová, Mlada Holá, Klára Woitschová (edd.)   .  V Praze : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018 . 361 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/200
 4. Prameny k dějinám trestního práva v českých zemích v období absolutismu : chrestomatie. Díl I., Druhá polovina 17. a počátek 18. století / Ondřej Koupil, Marcela Koupilová, Karel Malý, Jiří Šouša, Jiří Šouša jr., Jana Vojtíšková, Klára Woitschová   .  Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018 . 342 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.