Search results

 1. Automatizace I. Základy logického a číslicového řízení / Vít Černohlávek, Michal Michna, Jan Štěrba   .  Ústí nad Labem : Fakulta strojního inženýrství, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2021 . 100 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 2. Dynamics of Rigid and Deformable Bodies 2018 : 16th international conference : proceeding of conference : October 17-19, 2018, Ústí nad Labem, Czech republic / editor: Blanka Skočilasová   .  Ústí nad Labem : Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, Faculty of Mechanical Engineering, 2018 . 1 CD-ROM
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A20/000
 3. Dynamics of rigid and deformable bodies 2019 : 17th international conference : proceeding of conference : October 9-11, 2019, Ústí nad Labem, Czech republic / editor: Blanka Skočilasová   .  Ústí nad Labem : Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, Faculty of Mechanical Engineering, 2019 . 1 CD-ROM
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A10/000
 4. Elektrická měření II : laboratorní cvičení / Vladislav Síťař   .  Ústí nad Labem : Fakulta strojního inženýrství, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2020 . 82 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/010
 5. Elektrické stroje : studijní text pro prezenční a kombinované studium / Ing. Pavel Kobrle, Ing. Pavel Kobrle, Ph.D.   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta strojního inženýrství, 2017 . 104 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr51/000
 6. Failure analyses of metallic materials / Jaroslava Svobodová   .  Ústí nad Labem : Jan Evangelista Purkyně University, Faculty of Mechanical Engineering, 2020 . 150 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 7. Charakteristika odpružení vozidla při přejezdu nerovností = Characteristics of vehicle suspension when crossing road unevenness / Jan Kampo   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2018 . 32 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Identifikace příčin havárií kovových materiálů / Jaroslava Svobodová   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta strojního inženýrství, 2020 . 149 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad F10/000
 9. Jakost povrchu a efektivita elektroerozivního drátového řezání / Kateřina Mouralová, Libor Beneš   .  Ústí nad Labem : Fakulta strojního inženýrství, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2021 . 107 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 10. Konstruování - tvorba technické dokumentace / Milan Chalupa, Martin Svoboda   .  Ústí nad Labem : FSI UJEP, 2020 . 96 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr40/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.