Search results

 1. Analýza realizované vzdělávací nabídky středních škol / Daniela Chamoutová, Jiří Vojtěch, Pavla Chomová   .  Praha : Národní ústav pro vzdělávání, 2017 . 51 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  book
 2. Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2018 / Martin Úlovec, Jiří Vojtěch   .  Praha : Národní ústav pro vzdělávání, 2018 . 44 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2017 / Martin Úlovec, Jiří Vojtěch   .  Praha : Národní ústav pro vzdělávání, 2017 . 44 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2019 / Jiří Vojtěch   .  Praha : Národní ústav pro vzdělávání, 2019 . 43 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání - 2017/18 / Jiří Vojtěch, David Kleňha   .  Praha : Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2018 . 50 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 6. Uplatnění absolventů škol na trhu práce - 2019 / Daniela Chamoutová, Hana Novotná, Miroslav Líbal, Jana Trhlíková, Jiří Vojtěch ; uspořádala Pavla Chomová   . . 83 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii 2018/19 / Jiří Vojtěch, Daniela Chamoutová   .  Praha : Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2019 . 48 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii 2017/18/ Jiří Vojtěch, Daniela Chamoutová   .  Praha : Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2018 . 52 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000