Search results

 1. Alternativy řešení situací rodin v péči OSPOD / Blanka Zahálková   .  2022 . 51 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Distanční vzdělávání z perspektivy pedagogů na prvních stupních ZŠ během nouzového stavu / Simona Bohdanová   .  2022 . 54 stran, 9 nečíslovaných stran příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Dobrovolníci v práci s migranty a uprchlíky / Monika Kovacsová   .  2018 . 54 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Domácí násilí pohledem Policie České republiky a intervenčního centra / Jitka Netíková   .  2022 . 69 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Domácí násilí z pohledu organizací pracujících s obětmi / Žaneta Fiedlerová   .  2017 . 57 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Domácí násilí z pohledu studentů střední školy oboru bezpečnostně právní činnost / Kateřina Ošmerová   .  2017 . 58 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. FACT model jako způsob práce s lidmi s duševním onemocněním / Marcela Kymplová   .  2019 . 51 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Genderové stereotypy v sociální práci z pohledu studentů oboru sociální práce na FSE UJEP / Radka Haveldová   .  2017 . 61 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Limity a bariéry v poskytování služeb pro osoby s poruchou autistického spektra / Veronika Blažková   .  2019 . 54 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Limity v proškolování policistů České republiky v problematice domácího násilí se zaměřením na přístup a jednání policistů s oběťmi domácího násilí / Jitka Halířová   .  2019 . 48 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.