Search results

 1. Analýza rizikových faktorů užívání návykových látek u žáků 9. tříd základních škol / Marie Pokorná   .  2019 . 84 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Analýza významných faktorů ovlivňujích výběr volnočasových aktivit v rodině s dětmi mladšího školního věku / Jiří Kejř   .  2018 . 67 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Aspekty narušené komunikační schopnosti ve vztahu ke školní zralosti / Andrea Srnková   .  2018 . 87 listů, 3 nečíslované listy příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Aspekty ovlivňující adaptaci seniorů na institucionální prostředí / Ladislava Svatošová   .  2019 . 90 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Efektivita edukační intervence u osob trpících Alzheimerovou chorobou / Michal Vostrý et al.   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, 2018 . 194 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Efektivita sociálně edukačního přístupu u osob trpících demencí / Eva Malkovská   .  2019 . 79 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Ergonomie - postižení z titulu zaujímání nepřijatelných a podmíněně přijatelných pracovních poloh / Petr Jirásek   .  2018 . 63 listů, 7 nečíslovaných listů příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Ergoterapeutická intervence u Alzheimerovy choroby s ohledem na kognitivní funkce s využitím moderních technologií / Linda Štípková   .  2019 . 65 listů, 33 nečíslovaných listů příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Ergoterapeutická intervence u osob po cévní mozkové příhodě za využití IKT [rukopis] / Romana Maštalířová   .  2019 . 93 l. 40 l. příloh
  book
 10. Ergoterapeutická intervence u osob po CMP v subakutním stádiu onemocnění / Hana Náhlíková   .  2018 . 70 listů, 16 nečíslovaných listů příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100