Search results

 1. Chelatační sorbenty na bázi perlové celulózy [rukopis] / Jan Šulc   .  2022 . 30 l. (44 658 znaků)
  book
 2. Porovnání ICP-OES a XRF v analýze vybraných prvků ve vzorcích ropných frakcí [rukopis] / Kristýna Grůllová   .  2023 . 101 l.
  book
 3. Porovnání předúpravy vzorků olejů pro analýzu vybraných kovů pomocí ICP-OES [rukopis] / Kristýna Grůllová   .  2021 . 82 l.
  book
 4. Stabilita vybraných parametrů suroviny pro parciální oxidaci v závislosti na teplotě a čase [rukopis] / Iva Šípová   .  2022 . 92
  book
 5. Stanovení stříbra a ověření jeho antibakteriálních účinků ve funkčních textiliích a vybraných výrobcích obsahujících nanočástice stříbra / Klára Svorníková   .  2016 . 107 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Stanovení vybraných aniontů v pyrolýzních olejích pomocí iontové chromatografie [rukopis] / Veronika Koreňová   .  2022 . 52 l.
  book
 7. Testování sorbentů na bázi celulózy. Sorpce kationtů kovů [rukopis] / Táňa Salačová   .  2021 . 76 l.
  book
 8. Vývoj metody odstranění interferencí vyskytujících se při stanovení rozpuštěných kovů ve vzorcích vyčerpaných mořicích lázní po moření nerezových ocelí / Monika Bábelová   .  2019 . 77 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.