Search results

 1. Analýza geneze (zrodu) a vývoje péče o novodobé válečné veterány v České republice po roce 1989 / Pavel Kucler   .  2017 . 66 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Autonomie seniorů v pobytovém sociálním zařízení / Zina Šimonová   .  2016 . 63 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Case management a jeho uplatnění při práci sociálního kurátora / Markéta Kindlová   .  2022 . 70 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Cesta k osamostatnění - Program nácvikového bydlení v Jedličkově ústavu / Lenka Kočová   .  2017 . 59 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Činnost a postavení zdravotně sociálního pracovníka v nemocnicích / Nikola Neumannová   .  2017 . 76 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Digitální gramotnost studentů programu Sociální politika a sociální práce FSE UJEP / Anna Bergerová   .  2023 . 53 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Etablující pracovní pozice školského sociálního pracovníka / Barbora Makuňová   .  2019 . 68 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Etické rozhodování sociálních pracovníků v práci s cizinci / Petra Jelenová   .  2018 . 38 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Hodnoty a morální rozhodování pracovníků sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v Ústí nad Labem / Vanessa Škorpilová   .  2023 . 47 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Integrace azylantů na území ČR - evaluace Státního integračního programu za období 2017 - 2021 / Josef Starecký   .  2022 . 61 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.