Search results

 1. Karel Klostermann a Alexander Marian : Plzeň - Ústí nad Labem na přelomu 19. a 20. století / Kristina Kaiserová   .  Ústí nad Labem :  Albis international,  1997 . 105 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B60/000
  kat. germanistiky FF (mediotéka)00/100
 2. Národ místo Boha v 19. a první polovině 20. století : [sborník příspěvků z konference konané ve dnech 21.-22. dubna 2005 v Ústí nad Labem / redakce Kristina Kaiserová, Martin Veselý]   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně, Ústav slovansko-germánských studií,  2006 . 202 s., [20] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 3. Němci v českých zemích = Deutschen in den böhmischen Ländern   .  Ústí nad Labem :  Albis international,  2004 . 89 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Němci v českých zemích = Die Deutschen in den böhmischen Ländern   .  Ústí nad Labem :  Albis International pro Muzeum města Ústí nad Labem, Společnost pro dějiny Němců v Čechách, Ústav slovansko-germánských studií FF UJEP a Archiv města Ústí nad Labem,  2013 . 133 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 5. Patriotismus - nacionalismus - národovectví : vzdělávací grotesky / režije David Čech ; moderátor [a herec] Jiří Maryško   .  Brno : Pixels Production, [2012]  ©2012 . DVD-video
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A00/100
 6. Přehledné dějiny vztahů české a německo-české literatury v 19. století. I., 1780-1848 / Josef Peřina   .  Ústí nad Labem :  Albis international,  1996 . 166 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad F180/000
  kat. germanistiky FF (mediotéka)00/300
  volný výběr21/000
 7. Přemysl Oráč se vrací domů, aneb, České pověsti / Marcela Zemanová, Václav Zeman (eds.)   .  Ústí nad Labem : Muzeum města Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, Ústav slovansko-germánských studií FF, 2017 . 142 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Reflexionen über das Jahr 1968 : Vorträge des 5. Aussiger Kolloquiums, Ústí na Labem/Aussig 22.-24.4.1998 / Institut für slawisch-germanische Forschung der UJEP Aussig ... [et al.]   .  Ústí nad Labem :  Muzeum města Ústí nad Labem : Ústav slovansko-germánských studií UJEP,  1999 . 115 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 9. Reflexionen über das Jahr 1968 : Vörträge des 5. Aussiger Kolloquiums, Ústí nad Labem/Aussig 22.-24.4.1998 : [Ergänzung] / Institut für slawisch-germanische Forschung der UJEP Aussig ... [et al.]   .  Ústí nad Labem :  Muzeum města Ústí nad Labem : Ústav slovansko-germánských studií UJEP,  2000 . 18 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B20/000
 10. Ústecký sborník historický   .  Ústí nad Labem :  Ústí nad Labem :  Ústí nad Labem :  Ústí nad Labem :  ONV a Okresní archiv v Ústí nad Labem  Muzeum města Ústí nad Labem  Albis international  Universita J.E. Purkyně, Ústav humanitních studií  [1966]-
  Ústecký sborník historický