Search results

 1. Analýza korozní odolnosti lisovaných profilů ze slitiny EN AW 6060 / Tadeáš Legner   .  2016 . 49 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Metalografie a fraktografie : KTMI/NP047 / Lenka Michnová, Petr Majrich   .  Ústí nad Labem : UCP SVP UJEP, 2014 . 1 CD-ROM
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A10/000
 3. Microstructure study of the stainless steel layer on AlSi cast alloy prepared by laser deposition / Štefan Michna, Iryna Hren, Lenka Michnová, Michal Lattner   .  Manufacturing Technology.Vol. 19, no. 4, strana 644-646.
  Microstructure study of the stainless steel layer on AlSi cast alloy prepared by laser deposition
 4. Návrh kovové formy pro odlévání zkušebních tyčí ze slitiny typu Al-Si pro zkoušku tahem / Ondřej Juščák   .  2018 . 61 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Návrh metodického postupu pro určení zbytkového austenitu v oceli po chemicko-tepelném zpracování / Barbora Rytířová   .  2016 . 50 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Návrh nového materiálu pro výrobu sklářských nůžek / Jakub Matějka   .  2016 . 46 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Neželezné kovy / Štefan Michna, Lenka Michnová   .  Děčín :  Štefan Michna, Lenka Michnová,  2014 . 245 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr40/010
 8. Optimalizace tepelného zpracování slitiny AlSi9MgNiCuMn0,6 / Igor Žuravský   .  2015 . 51 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Strukturní analýza slitiny AlSi9MgNiCuMn0,6 / Josef Ponikelský   .  2015 . 47 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Strukturní analýzy slitiny typu AlSi12CuNiMg0,5Mn0,3 / Darina Nguyenová   .  2017 . 50 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100