Search results

 1. Běloruská emigrace v meziválečném Československu : studie a dokumenty : sociopolitický aspekt / Daniela Kolenovská, Michal Plavec   .  Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017 . 1 online zdroj (287 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  book
 2. Cesty do utopie : sovětské Rusko ve svědectvích meziválečných československých intelektuálů / Kateřina Šimová, Daniela Kolenovská, Milan Drápala (ed.)   .  Praha : Prostor, 2017 . 871 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Zrod velmoci : dějiny Sovětského svazu 1917-1945 / Michal Reiman ve spolupráci s Bohuslavem Literou, Karlem Svobodou a Danielou Kolenovskou   .  Praha :  Karolinum,  2013 . 583 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  kat. historie FF00/100