Search results

  1. Antropologická analýza raně středověké populace z Dolních Věstonic - Na Pískách = Anthropological analysis of the early medieval population from Dolní Věstonice – Na Pískách / Ivana Jarošová, Martina Fojtová, Zdeněk Tvrdý - eds.   .  Brno :  Moravské zemské muzeum,  2012 . 153 s.
    Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
    kat. historie FF01/000
    Antropologická analýza raně středověké populace z Dolních Věstonic - Na Pískách