Search results

 1. Current trends in educational science and practice 7. / Pavel Doulík (ed.)   .  Ústí nad Labem :  University of Jan Evangelista Purkyně in Ústí nad Labem,  2014 . 121 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr30/000
 2. Current trends in educational science and practice I. : international proceedings of scientific studies / Eva Szórádová (ed.)   .  Nitra :  Univerzita Konštantína Filozofa,  2012 . 173 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. výtvarné kultury PF00/100
  volný výběr20/000
 3. Current trends in educational science and practice II. / Pavel Doulík (ed.)   .  Ústí nad Labem :  University of Jan Evangelista Purkyně in Ústí nad Labem,  2012 . 99 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr30/000
 4. Current trends in educational science and practice III. : international proceedings of scientific studies / Radmila Nikolić (ed.)   .  Užice :  University of Kragujevac, Teacher's Training Faculty in Užice,  2012 . 161 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr30/000
 5. Current trends in educational science and practice IV. : international proceedings of scientific studies / Eva Szórádová (ed.)   .  Nitra :  Univerzita Konštantína Filozofa,  2013 . 82 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 6. Current trends in educational science and practice V. / Pavel Doulík (ed.)   .  Ústí nad Labem :  University of Jan Evangelista Purkyně in Ústí nad Labem,  2013 . 103 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr30/000
 7. Current trends in educational science and practice VI. : international proceedings of scientific studies / Radmila Nikolić (ed.)   .  Užice :  University of Kragujevac, Teacher's Training Faculty in Užice,  2013 . 161 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr30/000
 8. Kooperácia detí a seniorov v rezidenciálnych podmienkach / Monika Zimermanová   .  Nitra :  Univerzita Konštantína Filozofa, Pedagogická fakulta  2012 . 100 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 9. Proseniorská výchova v rodinách a inštitucionalizácia seniorov / Petra Jedličková   .  Nitra :  Univerzita Konštantína Filozofa,  2014 . 75 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  book