Search results

 1. Adaptační potíže dětí z pěstounské péče při školní docházce / Michal Svoboda   .  2023 . 74 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Analýza miskoncepcí alternativní religiozity u studentů vybraných gymnázií [rukopis] / Jakub Pivarč   .  2012 . 152 l. [10] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Analýza miskoncepcí alternativní religiozity u žáků vybraných gymnázií / Jakub Pivarč, Jiří Škoda, Pavel Doulík   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta,  2012 . 206 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 4. Domácí vzdělávání / Yvona Kostelecká, Andrea Beláňová, David Hána, Irena Kašparová, Jakub Pivarč, Zuzana Svobodová   .  Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020 . 144 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Domácí vzdělávání / Yvona Kostelecká, Andrea Beláňová, David Hána, Irena Kašparová, Jakub Pivarč, Zuzana Svobodová   .  Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020 . 1 online zdroj (120 stran) . 144 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  Domácí vzdělávání
 6. Komparace motivů a bariér v rámci výkonu pěstounské péče / Barbora Hantychová   .  2023 . 67 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Na cestě k inkluzi : proměny pedagogických procesů ve vzdělávání a jejich pojetí učiteli a zástupci vedení ZŠ / Jakub Pivarč   .  [Praha] : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020 . 187 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 8. Poznatky o žákovských prekoncepcích mentálního postižení v kontextu proměny paradigmatu současného vzdělávání / Jakub Pivarč   .  Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017 . 227 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Problematika distančního vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami / Kornelija Batryn   .  2023 . 73 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Sociální integrace ukrajinských dětí na druhém stupni základních škol v Ústeckém kraji / Tereza Paterová   .  2023 . 58 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.