Search results

 1. Autoevaluace v mateřské škole : cesta ke kvalitě vzdělávání / Zora Syslová   .  Praha :  Portál,  2012 . 177 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Individualizace v mateřské škole / Věra Krejčová, Jana Kargerová, Zora Syslová   .  Praha : Portál, 2015 . 182 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Jak úspěšně řídit mateřskou školu / Zora Syslová a kol.   .  Praha : Wolters Kluwer, 2015 . 341 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Kvalita versus kvalifikace: jaké by mělo být přípravné vzdělávání učitelů mateřských škol? / Zora Syslová   .  Online Journal of Primary and Preschool Education, Vol 1, No 1 (2017).s. 1.
  article
 5. Pedagogická diagnostika v MŠ : práce s portfoliem dítěte / Zora Syslová, Jana Kratochvílová, Táňa Fikarová   .  Praha : Portál, 2018 . 125 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010
 6. Profesní kompetence učitele mateřské školy / Zora Syslová   .  Praha :  Grada,  2013 . 158 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 7. Studie k předškolní pedagogice / Hana Horká, Zora Syslová   .  Brno :  Masarykova univerzita,  2011 . 121 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Třídní projekty v mateřské škole / Zora Syslová, Lucie Štěpánková   .  Praha : Portál, 2019 . 143 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr40/010
 9. Uvádění začínajících učitelů mateřských škol / Zora Syslová, Irena Borkovcová   .  Praha : Wolters Kluwer, 2022 . 131 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 10. Věkově heterogenní třídy v mateřské škole / Zora Syslová a kol.   .  Praha : Portál, 2022 . 150 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.