Search results

 1. Česko-anglický pedagogický slovník : se zaměřením na předškolní a primární vzdělávání / Lucie Bažantová, Martin Skutil, Pavel Zikl   .  Hradec Králové :  Gaudeamus,  2014 . 111 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 2. Děti s tělesným a kombinovaným postižením ve škole / Pavel Zikl   .  Praha :  Grada,  2011 . 112 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr30/000
 3. Dítě s mentálním postižením ve škole / Petra Bendová, Pavel Zikl   .  Praha :  Grada,  2011 . 140 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/010
 4. Motorika dětí s lehkým mentálním postižením / Pavel Zikl   .  Praha : Univerzita Karlova, Karolinum, 2021 . 196 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Pedagogický a speciálně pedagogický slovník : [terminologický slovník zaměřený na primární a preprimární vzdělávání] / Martin Skutil, Pavel Zikl a kolektiv   .  Praha :  Grada,  2011 . 101 s.
  Pedagogický a speciálně pedagogický slovník
 6. Speciálně pedagogický výkladový slovník : (somatopedie, psychopedie, logopedie) / Pavel Zikl, Petra Bendová   .  Hradec Králové :  Gaudeamus,  2014 . 151 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr91/000
 7. Terapie ve speciální pedagogice : (ergoterapie, fyzioterapie, bazální stimulace) / Pavel Zikl   .  Hradec Králové :  Gaudeamus,  2014 . 125 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr40/010
 8. Využití ICT u dětí se speciálními potřebami / Pavel Zikl a kol.   .  Praha :  Grada,  2011 . 127 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000