Search results

 1. Bakalářky 2011/2012 : bakalářské práce studentů Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem = Diploma 2011/2012 : Bachelor graduation projects Faculty of Art and Design, Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem / [koncepce Michal Koleček, Jaroslav Polanecký, Michal Slejška ; text Lenka Sýkorová]   .  V Ústí nad Labem :  Fakulta umění a designu Univerzity J.E. Purkyně,  2012 . [102] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 2. Dějiny současného umění I : KDT/759 / Lenka Sýkorová   .  Ústí nad Labem : UCP SVP UJEP, 2013 . 1 CD-ROM
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A10/000
 3. Dějiny současného umění II : KDT/760 / Lenka Sýkorová   .  Ústí nad Labem : UCP SVP UJEP, 2014 . 1 CD-ROM
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A10/000
 4. Design Úßtí / Michal & Zdena Kolečkovi (eds.) ; autoři textů: Kateřina Dytrtová, Michal & Zdena Kolečkovi, Tereza Nováková, Jaroslav Polanecký, Lenka Sýkorová, Romana Veselá, Dana Zikmundová   .  Ústí nad Labem : Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2015 . 115 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr21/000
 5. Drawing as a non-verbal communication tool : Virtual Biennale Prague / Lenka Sýkorová (ed.) ; translation and proofreading: Zuzana Dussel Jurgens, Charlie Greenham, Marta Nožková   .  Ústí nad Labem : Faculty of Art and Design at Jan Evangelista Purkyně University (FAD JEPU) ; London : PUNO Press at the Polish University Abroad in the name of Ignacy Jan Paderewski (PUNO), 2020 . 199 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 6. Drawing as a non-verbal communication tool : Virtual biennale Prague / Lenka Sýkorová (ed.)   .  Ústí nad Labem : Faculty of Art and Design at Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem (FAD JEPU) ; London : PUNO Press at the Polish University Abroad in the name of Ignacy Jan Paderewski in London (PUNO), 2020 . 1 online zdroj (199 stran)
  computer file
 7. Fenomén umělce/kurátora v současném českém vizuálním umění / Barbora Čápová ; Lenka Sýkorová   .  2022
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C01/000
  book
 8. Nezávislé kurátorství ve volném čase : nezávislý kurátor a umělec-kurátor na české vizuální scéně 2000-2016 = Independent curating as a leisure activity : an independent curator and artist-curator on the Czech visual art scene in 2000-2016 / Lenka Sýkorová ; překlad : Zuzana Dussel Jurgens   .  V Ústí nad Labem : Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, [2016]  ©2016 . 91 stran, strana 108-193 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B70/000
  volný výběr30/000
 9. Postkonceptuální přesahy v české kresbě / Lenka Sýkorová (ed.)   .  V Ústí nad Labem : Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, [2015]  ©2015 . 155 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 10. Umělci kurátory. Česká nezávislá galerijní scéna 1990-2011 [rukopis] / Lenka Sýkorová   .  2011 . 116 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.