Search results

 1. Biografie první poloviny života Jana Adolfa II. ze Schwarzenberga / Michal Jirman   .  2019 . 96 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Fenomén Muzeum v 19. a první polovině 20. století : [kolektivní monografie příspěvků z konference konané ve dnech 22.-23. dubna 2010 v Ústí nad Labem] / Marcela Oubrechtová, Václav Zeman (eds.)   .  Ústí nad Labem :  Albis International,  2011 . 218 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010
 3. František Thun-Hohenstein (1809-1870) / Marcela Zemanová   .  2017 . 351 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Historie a památky Krušnohoří. II., Lidé, místa a příběhy Krušnohoří = Geschichte und Denkmäler des Erzgebirges. II., Menschen, Stätten und Geschichten des Erzgebirges / Kristina Kaiserová, Petr Karlíček, Martin Kolář, Zdena Kolečková a Marcela Zemanová ; překlady textů: Jan Sommerfeldt, Steffi Keil   .  Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2020 . 350 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr30/000
 5. Itálie v životě hraběte Karla Chotka (1783 - 1868) [rukopis] / Anna Koutníková   .  2023 . 41 l., 6 l. obr. příloh
  book
 6. Julius Lippert a německé prostředí v Čechách : [kolektivní monografie z konference konané ve dnech ... v Ústí nad Labem] / Marcela Oubrechtová (eds.)   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně, Ústav slovansko-germánských studií FF,  2010 . 104 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr20/000
 7. Každodennost a cestování ruské aristokracie za napoleonských válek. Hraběnka Varvara Nikolajevna Golovina a její cesty po Evropě [rukopis] / Diana Boháčková   .  2023 . 63 l., iv. l.
  book
 8. "Kéž bych byl malířem" : František Thun mezi rodinou a uměním / Marcela Zemanová   .  Ústí nad Labem ; Dolní Břežany : Scriptorium, 2022 . 326 stran, xxxii stran obrazových příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 9. Napoleonské války v české historické paměti a v paměti regionu / Marcela Zemanová, Václav Zeman (eds.)   .  Ústí nad Labem :  Muzeum města Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, Ústav slovansko-germánských studií FF UJEP,  2014 . 270 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 10. Proměna krajiny a urbanismu Bynova / Barbora Medková   .  2022 . 63 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.