Search results

  1. Finanční deriváty jako instrumenty finančního trhu [rukopis] / Lenka Čandová   .  2011 . 36 l., [2] l. příl.
    Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
    sklad C00/100
  2. Problematika převodů bytových jednotek z vlastnictví bytových družstev do vlastnictví členů těchto družstev / Lenka Čandová   .  2016 . 35 listů
    Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
    sklad C00/100