Search results

  1. Fyzikálne vlastnosti pôd a mikrobiálna aktivita pôd v rôznych systémoch hospodárenia = Soil physical properties and microbial aktivity under diferent farming system / Lenka Bobuľská ... [et al.]   .  Studia oecologica.Roč. 5, č. 1 (2011), s. 73-82.
    article
  2. Hodnotenie enzymatickej aktivity pôd kontaminovaných rizikovými prkami v zaťažených oblastiach Slovenska = Determination of soil enzymatic activity by risk elements in environmentally loaded areas in Slovakia / Lenka Bobuľská, Jozef Kožej, Lenka Demková   .  Studia oecologica.Ročník 12 (2018), číslo 1, strana 37-44.
    article