Search results

 1. Analýza realizované vzdělávací nabídky středních škol / Daniela Chamoutová, Jiří Vojtěch, Pavla Chomová   .  Praha : Národní ústav pro vzdělávání, 2017 . 51 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  book
 2. Fenomén odchodu do samostatného života dítěte vyrůstajícího v náhradní výchovné péči / autor Leona Běhounková   .  Praha :  Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze ve vydavatelství Togga,  2012 . 208 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Nabídka volných míst evidovaných Úřadem práce ČR se zaměřením na nabídku pro absolventy škol a mladistvé / Gabriela Doležalová   .  Praha : Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2016 . 48 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2017 / Martin Úlovec, Jiří Vojtěch   .  Praha : Národní ústav pro vzdělávání, 2017 . 44 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění : šetření názorů absolventů VOŠ tři roky po ukončení studia / Jana Trhlíková   .  Praha : Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2014 . 63 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 6. Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání - 2013 / Gabriela Doležalová   .  Praha : Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2014 . 39 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 7. Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání - 2016 / Gabriela Doležalová   .  Praha : Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2016 . 40 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Technické obory vzdělání - filmová exkurze [elektronický zdroj]. Učební obory. Maturitní obory / Národní ústav pro vzdělávání   .  Praha :  Národní ústav pro vzdělávání,  2012 . 2 CDR
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A10/000
 9. Využití kvalifikace absolventů středních škol na trhu práce : zpráva ze šetření absolventů škol / Jana Trhlíková   .  Praha :  Národní ústav pro vzdělávání  2013 . 38 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 10. Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii 2018/19 / Jiří Vojtěch, Daniela Chamoutová   .  Praha : Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2019 . 48 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000