Search results

 1. Duševní a behaviorální poruchy / Martin Dlabal   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně, Pedagogická fakulta,  2013 . 69 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad F900/000
  volný výběr110/000
 2. Efekt sociálních služeb Energie o. p. s. na emocionální stav klientů [rukopis] / Jitka Mačková   .  2011 . 48 l. [5] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Efektivita terapeutického procesu u osob se syndromem závislosti na psychoaktivních látkách umístěných na specializovaném oddělení ve Věznici Bělušice / Milan Lenkvík   .  2018 . 64 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Charakterové vlastnosti u žáků středních škol / Nikola Morávková   .  2021 . 81 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Komunikace v pomáhajících profesích / Martin Dlabal   .  Praha : Portál, 2021 . 135 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
  PS - Wedlichová dr.00/100
 6. Obavy a očekávání osob odcházejících z dětského domova / Martina Wolfová   .  2020 . 106 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Osobnostní charakteristiky žáků s narušenou komunikační schopností [rukopis] / Stanislav Görg   .  2011 . 52 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Pohybová aktivita jako součást léčby psychiatrických pacientů / Běla Hátlová, Tereza Louková, Martin Dlabal, Renata Hajná   .  V Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, [2018]  ©2018 . 75 stran, 11 nečíslovaných stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 9. Psychomotor therapy and motivation for physical activity / authors: Běla Hátlová, Marit Sørensen, Milena Adámková Ségard, Martin Dlabal, Anders Farholm, Otakar Fleischmann, Geir Haakstad, Renata Hajná, Arno Heimgartner, Jeanette Kristiansen, Hana Kynštová, Tereza Louková, Beate Osgjerd Rekve, Wolfgang Ruf, Sylvia Titze, Iva Wedlichová, Michaela Zahrádka Köhlerová   .  Ústí nad Labem : Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, Faculty of the Education, [2016]  ©2016 . 146 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 10. Psychomotor therapy and motivation for physical activity / authors: Běla Hátlová, Marit Sørensen, Milena Adámková Ségard, Martin Dlabal, Anders Farholm, Otakar Fleischmann, Geir Haakstad, Renata Hajná, Arno Heimgartner, Jeanette Kristiansen, Hana Kynštová, Tereza Louková, Beate Osgjerd Rekve, Wolfgang Ruf, Sylvia Titze, Iva Wedlichová, Michaela Zahrádka Köhlerová   .  Ústí nad Labem : University of J.E. Purkyně in Ústí nad Labem, [2022]  ©2022 . 1 online zdroj (156 stran)
  computer file

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.