Search results

 1. Algoritmy v hudební nauce a harmonii / Mikuláš Popovič   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně,  2001 . 112 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr93/000
 2. Anglická renesanční hudba ve vokální tvorbě Thomase Campiona / Lucie Strejcová, Dagmar Zelenková, Vilém Valkoun   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2023 . 195 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr40/000
 3. Hudební teorie a pedagogika - Teória vyučovania hudobnej výchovy : česko-slovenský sborník prací doktorandů katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem (Česká republika) a Katedry hudby Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (Slovenská republika) / Pedagogická fakulta UJEP, katedra hudební výchovy   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně,  2004 . 137 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad F10/000
  volný výběr20/000
 4. Chorea academica - 20 let na UJEP [rukopis] / Štěpánka Jenčková   .  2010 . 52 l., xiii l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Impresionistické a atonální tendence v hudbě Ference Liszta - anticipace harmonických jevů 20. století / Václav Krahulík   .  Ústí nad Labem :  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně,  2010 . 186 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr30/000
 6. Komorní tvorba soudobých severočeských skladatelů / Dagmar Zelenková, Václav Krahulík, Lucie Strejcová, Andrea Moravcová   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2020 . 174 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr70/000
 7. Melodram do školy / Lenka Přibylová   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2020 . 106 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr40/000
 8. Pěvecký afekt a jeho užití při výuce současné zpěvní interpretace / Dagmar Zelenková   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2018 . 112 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 9. Pohyblivost hlasu jako znak vrcholné belcantové pěvecké techniky a její použití v soudobé zpěvní pedagogice / Dagmar Zelenková   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem,  2014 . 143 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 10. Pohyblivost hlasu jako znak vrcholné belcantové pěvecké techniky a její použití v soudobé zpěvní pedagogice / Dagmar Zelenková   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně, Pedagogická fakulta,  2013 . 144, 135 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.