Search results

  1. Biodegradovateľné polyméry v materiálových aplikáciách / Dušan Bakoš ... [et al.]   .  TOP 2010.s. 39-44.
    article
  2. Centrum pre aplikovaný výskum environmentálne vhodných polymérnych materiálov / Peter Bugaj, Dušan Bakoš   .  TOP 2010.s. 57-59.
    article